Izložbe

U Rusiji

uRusiji

Delo Ljubinke Fibe Šimić nas uvodi u novi svet kreativne fantazije, a istivremeno pokazuje izvanredni talenat umetnika. Ona umetničke vizije podelom realnosti na oblasti samo njoj poznate, korišćenjem prizme i kristala za oslobađanje od stvarnosti.

Svako novo delo Fimićke je misterija, ne samo čisto vizuelno, već u sebi nosi koja se shvata tek prodiranjem u suštinu dela.

Na prvi pogled Fimićkina slika je čvrsts kristalna konstrukcija, kao kad bi se neko iznenada uselio u dvorac Snežne Kraljice iz dečije bajke, ali to je tek prvi utisak.

Posmatrač se smelo poziva na putovanje sa umetnikom do njenih najdubljih osećanja, i začaran time zajedno sa umetnikom doživi čin stvaranja.

U delima Fimićke, naročito u obliku, svako može naći sopstvenu imaginaciju. Svet ideja autora istinski nam pomaže da otkrijemo šta najviše odgovara našoj životnoj perspektivi. Snaga umetnika je da svakom pruži mogućnosti da u svom srcu oseti iskru kreativnosti.

Radovi Ljubinke Šibe Fimić se odlikuju zrelim razmišljanjem, sa ciljem suptilnog realizma konkretnih pejzaža i likova, kreiranih u samo njoj sopstvenom stilu.

Fimićka je po svojoj prprodi liričar i verna je svojoj prirodi u svojim pesmama što se odražava na imaginacije i u imaginacije portretisana njenom pesničkom muzom.

Umetnost Fimićke se meša sa zracima svesne i nesvesne boje duha i geometrijske harmonije. Njeni radovi izgleda da menjaju svoje oblike u zavisnosti od mesta i tačke posmatranja, svetlosti i svesti posmatrača.

Ne smatra se često takav umetnik.
Stanislav Ivanovič Ksjonžik, kritičar, Moskva

Nepoznato

Hodam Vremenom
prekide me tanana nit,
mreža paukova,
od kapi rose natopljene svetlom.
Nemoguć oblik slabosti.

Search