Izložbe

U Rusiji

uRusiji

Delo Ljubinke Fibe Šimić nas uvodi u novi svet kreativne fantazije, a istivremeno pokazuje izvanredni talenat umetnika. Ona umetničke vizije podelom realnosti na oblasti samo njoj poznate, korišćenjem prizme i kristala za oslobađanje od stvarnosti.

Svako novo delo Fimićke je misterija, ne samo čisto vizuelno, već u sebi nosi koja se shvata tek prodiranjem u suštinu dela.

Na prvi pogled Fimićkina slika je čvrsts kristalna konstrukcija, kao kad bi se neko iznenada uselio u dvorac Snežne Kraljice iz dečije bajke, ali to je tek prvi utisak.

Posmatrač se smelo poziva na putovanje sa umetnikom do njenih najdubljih osećanja, i začaran time zajedno sa umetnikom doživi čin stvaranja.

U delima Fimićke, naročito u obliku, svako može naći sopstvenu imaginaciju. Svet ideja autora istinski nam pomaže da otkrijemo šta najviše odgovara našoj životnoj perspektivi. Snaga umetnika je da svakom pruži mogućnosti da u svom srcu oseti iskru kreativnosti.

Radovi Ljubinke Šibe Fimić se odlikuju zrelim razmišljanjem, sa ciljem suptilnog realizma konkretnih pejzaža i likova, kreiranih u samo njoj sopstvenom stilu.

Fimićka je po svojoj prprodi liričar i verna je svojoj prirodi u svojim pesmama što se odražava na imaginacije i u imaginacije portretisana njenom pesničkom muzom.

Umetnost Fimićke se meša sa zracima svesne i nesvesne boje duha i geometrijske harmonije. Njeni radovi izgleda da menjaju svoje oblike u zavisnosti od mesta i tačke posmatranja, svetlosti i svesti posmatrača.

Ne smatra se često takav umetnik.
Stanislav Ivanovič Ksjonžik, kritičar, Moskva

Nepoznato

Hodam Vremenom
prekide me tanana nit,
mreža paukova,
od kapi rose natopljene svetlom.
Nemoguć oblik slabosti.

© 2018 All Rights Reserved.

Search